MENÚ PECHAR

/Propiedade Intelectual e contidos dixitais

 

Este sitio web, incluíndo a título enunciativo (pero non limitativo) a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, así como os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, imaxes e calquera documento gráfico contido nel son propiedade de Moai Interiorismo, S.L. (o Responsable) ou, se é o caso, o Responsable dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

A reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, independentemente da finalidade para a que fosen destinados, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do Responsable. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao Responsable e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. Para máis información, contacte connosco na dirección de correo electrónico info@studiomoai.com

 

../..

En Español :

Este sitio web, incluyendo a título enunciativo (pero no limitativo) su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, así como los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, imágenes y cualquier documento gráfico contenido en él son propiedad de Moai Interiorismo, S.L. (el Responsable) o, si es el caso, el Responsable dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

La reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del Responsable. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al Responsable y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. Para más información, contacte con nosotros en la dirección de correo electrónico info@studiomoai.com

 

 

 

 

error: Contido protexido !